Vårt ansvar - för framtiden

Med storlek kommer ansvar, och vi är stora nog att våra val gör skillnad. Därför strävar vi efter att göra bra val genom hela vår organisation. På de platser vi verkar har vi ett gemensamt ansvar att värna och vi är stolta att vara del. Vår målsättning är att alla delar av vår verksamhet skall ha ett perspektiv mot hållbar utveckling med ett arbete för ständig förbättring. Klimatpåverkan från mat är betydande vid restaurangverksamhet och vi strävar efter att minska denna ex. genom menyval, att främja det ekologiska, att arbeta mot matsvinn samt mäta och källsortera det avfall som återstår. Att vi gemensamt arbetar mot att styra om alla delar av vårt samhälle till en hållbar utveckling är avgörande för vår framtid.

I våra vägledande principer arbetar vi kontinuerligt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Målsättningen är att hållbarhetsarbetet ska bli integrerat i alla verksamhetsdelar där långsiktighet står i fokus och vi följer självklart alla lagar och regler tillämpliga för vår verksamhet. Vi förespråkar miljömässigt ansvarstagande inom verksamheten och stödjer utvecklingen och främjandet av miljövänlig teknologi. Arbetet för att minska den egna energiförbrukningen sker kontinuerligt, samtidigt vill och strävar vi efter att övergå till förnybar energi i vår energianvändning. Vi arbetar mot att mäta och följa upp vår energiförbrukning regelbundet och systematiskt. I samarbetet med leverantörer och partners prioriterar vi dem som har schysta arbetsvillkor och som aktivt arbetar med integration och inkludering, med rättvis produktion av varor och/eller har certifierade produkter och arbetar aktivt för att samköra sina transporter.

För oss är det självklart att arbeta aktivt med mångfald- och jämställdhetsfrågor på alla nivåer i vår verksamhet. Vi har en stark tro på individens förmåga med en företagskultur som främjar denna tro. Vi är stolta att vi har en majoritet av kvinnor i ledande positioner, och vi ser även att aktivitet och engagemang utanför arbetet är positivt. Att vi är en etablerad sponsor av sport är därför något vi är mycket stolta över.

Vårt engagemang i specifika projekt spänner även från BRIS till hotade arter i vår svenska fauna och lokala föreningar på orten vi arbetar.

För vidare information kring vårt hållbarhetsarbete kontakta:


Anna Dahl Tillander
Marknadschef
Bursgvik Kulturrestauranger AB
anna@burgsvikgroup.se
0739-816739

sv_SESvenska